Kojo-User-Sweden / new thread
Forum » Kojo-User-Sweden » New thread
Number of threads: 4
Number of posts: 8
Discussions around the use of Kojo in Sweden (in Swedish). Alla kan här skapa trådar med frågor och svar om programmering i Kojo på svenska. För varje fråga du ställer, försök även hjälpa någon annan om du har tips att ge!
Your name:
Your website:
Your email:
(will not be published)

Thread title:
Summary:
( characters left)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License